Cisco Webex Room Series

Webex Room systems with turnkey video collaboration

Cisco Webex Room Panorama

•สุรทรียภาพระดับพรีเมียม รูปทรงตัว C สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ •Codec Pro พร้อมกล้องสี่ตัว •หน้าจอวิดีโอ 8K ขนาด 82 นิ้วสองหน้าจอสำหรับวิดีโอพาโนรามา •เลือกจากหน้าจอขนาด 65 นิ้วหรือ 55 นิ้วสำหรับการแชร์เนื้อหา แบบ4K •ลำโพง 12 ตัวพร้อมระบบทิศทางของเสียง •RoomOS, ตัวควบคุม Touch 10

Cisco Webex Room 70 Panorama

•อ้างอิง R70D G2 สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ •ซอฟต์แวร์อัพเกรดสำหรับวิดีโอพาโรนามา •เลือกจากหน้าจอขนาด 65 นิ้วหรือ 55 นิ้วสำหรับการแชร์เนื้อหา แบบ4K •ทิศทางของเสียง •RoomOS, ตัวควบคุม Touch 10

Cisco Webex Room 70D Panorama Upgrade

•เปิดใช้งานระบบ R70D ด้วยวิดีโอพาโรนามา •อัพเดท codec สำหรับวิดีอาโรนามา •เลือกจากหน้าจอขนาด 65 นิ้วหรือ 55 นิ้วสำหรับการแชร์เนื้อหา แบบ4K •RoomOS, ตัวควบคุม Touch 10

Cisco Webex Room 70 G2

•สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ รองรับได้มากถึง 14 คน •มีระบบในตัวพร้อมหน้าจอ 4K ขนาด 70 นิ้ว •สามารถเลือกหน้าจอเดียวหรือสองหน้าจอ •เสียงสเตอริโอที่สามารถปรับให้เหมาะกับเสียงที่ต้องการ •RoomOS, ตัวควบคุม Touch 10

Cisco Webex Room 55 Dual

•สำหรับห้องขนาดกลาง รองรับได้มากถึง 12 คน •มีระบบในตัวพร้อมหน้าจอ 4K ขนาด 55 นิ้ว •ระบบลำโพงทรงพลังพร้อมเบสในตัว •RoomOS, ตัวควบคุม Touch 10

Cisco Webex Room 55 Single

•สำหรับห้องขนาดกลาง รองรับได้มากถึง 7 คน •มีระบบในตัว พร้อมหน้าจอ 4K ขนาด 55 นิ้ว •ระบบลำโพงทรงพลังพร้อมเบสในตัว •RoomOS, ตัวควบคุม Touch 10

Is Cisco Webex Room Series right for your business?